جشنواره گوهران طرقبه

جشنواره جوانان شهر طرقبه

دبیرخانه جشنواره گوهران جوان شهر طرقبه به منظور استفاده از نظرات و توان اجرایی جوانان عزیز و صاحب نظران شهر طرقبه در برگزاری هر چه بهتر و با شکوهتر جشنواره چهارم از عزیزانی  که می توانند با دبیرخانه جشنواره هکاری کنند دعوت میکند در اتاق فکر گوهران شرکت نمایند.

همچنین بر اساس تصمیم گیری شورای سیاستگزاری جشنواره ، دوستانی که امکان همکاری در اجرای جشنواره را داشته باشند می توانند به عنوان عضو ستاد برگزاری با دبیرخانه همکاری نمایند.

منتظر دیدار شما در اتاق فکر گوهران هستیم.

تلفن تماس: ۴۲۲۴۶۱۰

ديدگاه خود را بيان کنيد