جشنواره گوهران طرقبه

جشنواره جوانان شهر طرقبه

تکمیل ثبت نام

این اطلاعات جهت تکمیل بانک اطلاعاتی جوانان شهر طرقبه جمع آوری می شود.

 لطفا اطلاعات خواسته شده در بخش های مختلف را به صورت کامل و با ذکر جزئیات تکمیل نمائید.

بر روی زمینه فعالیت خود  کلیک کنید:

قــرآنـی / ورزشـی هنری علمی و فن آوری  /   فرهنگی -اجتماعی  /  کار آفرینی و اشتغال